SPA,XPA / 13 mm Kiilahihna


SPA sileä kiilahihna
XPA, SPA-X Hammastettu raakareunahihna

Nimellismitta = Jakopituus

Sisäpituus = Jakopituus - 45mm
Ulkopituus = Jakopituus + 18mm

Ajoneuvojen AVX13 mitta = Ulkopituus